Наукова діяльність

book

Протягом більше 100 років із дня заснування в Одеському НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України працювали відомі вчені, досвідчені фахівці, професіонали та науковці, завдяки яким створювалися методики досліджень для використання .

Серед провідних наукових співробітників найстарішої на Півдні України судово-експертної установи слід віднести Гена Е.Ю., Єльчанінова Є.С. («О проявлении и фиксировании пальцевых отпечатков на металлических поверхностях»), Жмайловича Ф.М., Кангера А.М., Козловського М.Т., Макаренка М.П. («Техника расследования преступлений: Практическое руководство для судебных работников», «Расследование дел об отравлениях»), Малицького В.П., Матвеєва С.М. («До ідентифікації підписів», «До судового дослідження вогнепальної зброї, гільз та куль», «Ідентифікація письма та збирання порівняльного матеріалу», «К вопросу о наследственности пальцевых узоров», «Научные основания идентификации личности по пальцевым отпечаткам», «Про порівняльне дослідження письма», «Судове дослідження розбитого і простріленого скла»), Озецького В.Е., Папаспіракі А.К. («Криміналістичне дослідження зміненого письма (письмо лівою рукою і буквами друкованого типу»), Хмирова Д.Д. («Методика исследования письма», «Применение ультрафиолетовых лучей в современной криминалистике», «Возможны ли категорические заключения по графическим экспертизам».), Шеттлє І.Г. Окремі з них були визнані не тільки вітчизняними, а й криміналістами світового масштабу.

Проводяться науково-дослідні розробки і сьогодні. Спеціалісти інституту виконують науково-дослідні роботи за пошуковими внутрішньоінститутськими та тематичними планами Міністерства юстиції України, результатом яких є розроблені методики, методичні рекомендації, посібники, альбоми тощо, які використовуються в експертній роботі спеціалістами різних країн та внесені до Реєстру методик проведення судових експертиз.

Крім того, співробітниками Інституту постійно готуються та надаються для опублікування в різних виданнях статті, присвячені актуальним проблемам сучасної судової експертизи, приймається участь у науково-практичних конференціях, семінарах, практикумах, лекційних заняттях, круглих столах та інших заходах, спрямованих на розвиток судової експертизи.