Підготовка експертів

Перелік видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими проводиться навчання/стажування з метою присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах

№ з/пВиди та підвиди судових експертизІндекси експертних спеціальностейВиди експертних спеціальностей
1Інженерно-транспортна10.1Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод
10.2Дослідження технічного стану транспортних засобів
10.3Дослідження деталей транспортних засобів
10.4Транспортно-трасологічні дослідження
2Будівельно-технічна10.6Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
3Земельно-технічна10.7Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками
4Оціночно-будівельна10.10Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд
5Оціночно-земельна10.14Оцінка земельних ділянок
6Економічна11.1Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій
11.3Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
7Товарознавча12.1Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання
8Автотоварознавча12.2Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

 

Вартість навчання та стажування експертів у ОНДІСЕ

Назва спеціальності за програмою:КурсВартість навчання(стажування), грн.
10.1 «Дослідження обставин дорожньо-транспортних пригод»1-й курс навчання17624,22
10.1 «Дослідження обставин дорожньо-транспортних пригод»2-й курс навчання (1 і 2)11215,41
10.1 «Дослідження обставин дорожньо-транспортних пригод»3-й курс стажування (3 і подальше)6942,87
10.2 «Дослідження технічного стану транспортних засобів»1-й курс навчання17624,22
10.2 «Дослідження технічного стану транспортних засобів»2-й курс навчання (1 і 2)9613,21
10.2 «Дослідження технічного стану транспортних засобів»3-й курс навчання (3 і подальше)6675,84
11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»1-й курс навчання21629,72
11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»2-й курс навчання (1 і 2)16022,02
11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»3-й курс навчання (3 і подальше)12016,51
11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»1-й курс навчання18959,39
11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»2-й курс навчання (1 і 2)16289,05
11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»3-й курс навчання (3 і подальше)12817,61
11.3 «Дослідження документів фінансово – кредитних операцій»1-й курс навчання19493,45
11.3 «Дослідження документів фінансово – кредитних операцій»2-й курс навчання (1 і 2)15220,92
11.3 «Дослідження документів фінансово – кредитних операцій»3-й курс навчання (3 і подальше)11482,44
12.1 «Оцінка машин, обладнання та товарів народного споживання»1-й курс навчання16556,08
12.1 «Оцінка машин, обладнання та товарів народного споживання»2-й курс навчання (1 і 2)8144,52
12.1 «Оцінка машин, обладнання та товарів народного споживання»3-й курс навчання (3 і подальше)4940,12
12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»1-й курс навчання10013,76
12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»2-й курс навчання (1 і 2)6141,77
12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»3-й курс навчання (3 і подальше)3337,92
10.14 «Оцінка земельних ділянок»1-й курс навчання10948,38
10.14 «Оцінка земельних ділянок»2-й курс навчання (1 і 2)7209,91
10.14 «Оцінка земельних ділянок»3-й курс навчання (3 і подальше)4806,6
10.6 «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів»1-й курс навчання12016,51
10.6 «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів»2-й курс навчання (1 і 2)7743,97
10.6 «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів»3-й курс навчання (3 і подальше)5340,67
10.7 «Визначення порядку користування земельними ділянками»1-й курс навчання8545,08
10.7 «Визначення порядку користування земельними ділянками»2-й курс навчання (1 і 2)5874,74
10.7 «Визначення порядку користування земельними3-й курс навчання (3 і подальше)4005,5
10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд»1-й курс навчання10147,28
10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд»2-й курс навчання (1 і 2)6675,84
10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд»3-й курс навчання (3 і подальше)4539,57
10.6 «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», 10.7 «Визначення порядку користування земельними ділянками», 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд»1-й курс навчання30708,86
10.6 «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», 10.7 «Визначення порядку користування земельними ділянками»,10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд»2-й курс навчання (1 і 2)20294,55
10.6 «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів». 10.7 «Визначення порядку користування земельними ділянками», 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд»3-й курс навчання (3 і подальше)13885,75
11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності». 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій», 11.3 «Дослідження документів фінансово – кредитних операцій»1-й курс навчання60082,56
11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності». 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій», 11.3 «Дослідження документів фінансово – кредитних операцій»2-й курс навчання (1 і 2)47531,98
11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності». 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій», 11.3 «Дослідження документів фінансово – кредитних операцій»3-й курс навчання (3 і подальше)36316,57

 

                                                                                     Затверджено

                                                                                         наказом Одеського НДІСЕ

                                                                                       № 53-о.д. від 23.05.2017р.

 

ПОРЯДОК

проходження навчання та стажування фахівців, що не є працівниками

державних спеціалізованих установ і які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судових експертів, в Одеському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до ст.ст. 10,11,17,21 Закону України «Про судову експертизу», Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України за №301/5 від 3.03.2015 року та Статуту Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз (далі – Одеського НДІСЕ) і визначає засади проходження навчання та стажування фахівців, що не є працівниками державних спеціалізованих установ і які мають намір отримати(підтвердити) кваліфікацію судових експертів, в Одеському НДІСЕ Міністерства юстиції України.

1.2. Метою проходження навчання (стажування) є отримання необхідних знань з відповідної експертної спеціальності та процесуальних питань для подальшого отримання (підтвердження) кваліфікації судового експерта.

1.3. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти навчання (стажування) у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції з відповідної експертної спеціальності, як правило, за зонами регіонального обслуговування, знати методичні вимоги та практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю та законодавство України про судову експертизу.

1.4. Кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, присвоюється згідно з Переліком основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за яким присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах (додаток 7 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України за №301/5 від 03.03.2015 року).

 1. II. Прийом, розгляд та оформлення документів на  навчання (стажування)

2.1. Фахівець, який не є працівником державної спеціалізованої установи і має намір пройти атестацію, подає до інституту наступні документи:

– заяву (лист) на ім’я директора інституту про проходження навчання (стажування) (додаток № 1 до Порядку);

– копію диплома про відповідну вищу освіту з додатком до нього за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста (у разі наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра з додатками до них);

– довідку про відсутність судимості (оригінал та копія);.

– копію трудової книжки;

–  копію паспорту (1 та 2 сторінки)

– дві фотокартки розміром 3 х 4 см.;

2.2. До навчання (стажування) не допускаються особи, які: визнані  в  установленому законом порядку недієздатними, а також ті,  які мають не зняту або не погашену судимість, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (ст. 11 Закону України «Про судову експертизу»).

2.3. Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

2.4. Відповідальна особа, яка визначена наказом директора Одеського НДІСЕ, перевіряє надані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо допущення до навчання (стажування).

2.5. Після прийняття рішення щодо допущення осіб до навчання (стажування) укладається договір про надання послуг з навчання (стажування та підготовки до атестації (додаток № 2 до Порядку), після чого відповідальною особою оформлюється особова справа, яка повинна складатися з наступних документів:

– копія наказу про організацію навчання (стажування) фахівця;

– копія квитанції про сплату рахунку за навчання (стажування);

– копія документа про вищу освіту (диплом, витяг), засвідчена за місцем роботи;

– витяг з трудової книжки;

– фотокартка розміром 3х4;

2.6. По закінченні навчання (стажування) особова справа доповнюється наступними документами:

– програма навчання (стажування) фахівців з відповідної експертної спеціальності;

– проекти висновків / копії висновків (1 екземпляр);

– рецензії на проекти висновків /висновки (1 екземпляр);

2.7. Повністю оформлена особова справа зберігається в архіві Одеського НДІСЕ відповідно до вимог Інструкції з діловодства в науково—дослідних установах судових експертиз МЮУ, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №2548/5 від 24.12.2009 року.

2.8. Особам, документи яких не відповідають встановленим вимог, або щодо яких є обмеження, передбачені п.2.2. цього Порядку, письмово, протягом 5-ти робочих днів, повідомляється про необхідність приведення наданих документів у відповідність до п.2.1. або про необхідність скасування обмежень, встановлених   п.2.2 цього Порядку.

2.9. Після візування директором або заступником директора інституту заяви про проходження навчання (стажування) видається наказ про проходження навчання (стажування), у якому призначаються керівники навчання (стажування) із числа досвідчених штатних експертів Одеського НДІСЕ.

III. Оплата за навчання (стажування)

3.1. Розмір плати за проведення занять та складання рецензій визначається  відповідно до додатка 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів  працівників  навчальних  закладів, установ освіти та наукових установ.

3.2. Розрахунок вартості за проведення навчання (стажування) (калькуляція вартості навчання (стажування) за відповідними спеціальностями) проводиться відділом бухгалтерського обліку і звітності Одеського НДІСЕ.

3.3. Розмір вартості послуг з навчання (стажування) та підготовки до атестації фахівців встановлюється у договорі та повинен бути оплачений на протязі 10 (десяти) банківських днів. Про сплату рахунку та отримання коштів на розрахунковий рахунок повідомляється відповідальна особа визначена  згідно п. 2.4.

3.4. Договором може бути передбачено відстрочення або розстрочення сплати вартості навчання (стажування), але у будь якому випадку повна вартість наданих послуг повинна бути перерахована на рахунок Одеського НДІСЕ в строк до видачі довідки про проходження навчання (стажування) з відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності. Умови розстрочки або відстрочення оплати послуг визначаються у п. 4.3. Договору (Додаток №2).

3.5. До отримання оплати від стажиста Одеській НДІСЕ має право змінити розмір вартості навчання (стажування) у випадку підвищення (зменшення) розмірів плати за проведення занять та складання рецензій згідно з діючим законодавством України, про що повідомляється стажисту на протязі 5 (п’яти) робочих днів із внесенням відповідних змін до договору.

 1. IV. Організація проведення навчання (стажування).

4.1. Навчання (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судових експертів, здійснюється в Одеському НДІСЕ за Програмами підготовки судових експертів з відповідної спеціальності.

Програма підготовки фахівців повинна передбачати проведення лекційних та практичних занять, підготовку проектів висновків для проведення їх рецензування, у разі проходження стажування  на  рецензування подаються копії або проекти висновків експертів.

Організація рецензування проектів (копій) висновків забезпечується Одеським НДІСЕ.

4.2. Для отримання кваліфікації судового експерта в перший раз фахівці проходять підготовку з відповідної експертної спеціальності згідно з Програмою №1.

         Фахівці, що мають намір підтвердити кваліфікацію судового експерта в перший раз проходять стажування за Програмою №2; для підтвердження кваліфікації судового експерта у другий та наступні рази стажування проводиться за Програмою №3.

4.3. У разі проходження підготовки з метою присвоєння кваліфікації судового експерта строк навчання фахівця визначається в залежності від експертної спеціальності певного виду судової експертизи, рівня базової підготовки, досвіду роботи фахівця у відповідній галузі знань і як правило, установлюється у межах від 1 до 6 місяців.

4.4. У разі підтвердження кваліфікації судового експерта строк стажування залежно від експертної спеціальності певного виду судової експертизи та стажу експертної роботи встановлюється від 2 тижнів до 3 місяців.

4.5. З  метою визначення якості проведеної підготовки та обсягу засвоєного фахівцем методичного матеріалу (практичних навичок) після проходження навчання (стажування) з фахівцем за участю керівника навчання (стажування) директором або заступником директора з експертної роботи Одеського НДІСЕ проводиться  співбесіда або тестування.

Фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, протягом трьох робочих днів на бланку відповідної установи видається довідка про проходження навчання (стажування) з відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності .

4.6. У разі не проходження співбесіди фахівцю безоплатно продовжується строк навчання (стажування), якщо він не перевищує максимальний строк, встановлений пп.4.3, 4.4 Порядку.

4.7. У разі систематичного порушення фахівцем цього Порядку, ухилення від навчання (стажування), недбалого відношення до навчання, систематичного пропуску лекційних та практичних занять, навчання (стажування) в Одеському НДІСЕ припиняється з письмовим повідомленням зазначеного фахівця. При цьому, кошти, які фахівець сплатив Одеському НДІСЕ, не повертаються.

4.8. По заяві фахівця у зв’язку із поважними причинами навчання (стажування) може бути припинено повністю, або на певний термін існування поважних причин.

     Додаток № 1 До Порядку

 

Директору Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮУ

Ріпенко А.І.

____________________________________

      (прізвище, ім’я та по батькові заявника)

Місце проживання (код та номер телефону):

_____________________________________

_____________________________________

Місце роботи (повне найменування підприємства, установи або організації, місцезнаходження, код та номер телефону):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до проходження підготовки (стажування) в Одеському науково дослідному інституті судових експертиз за спеціальністю: ____________________________________________________________________

(повна назва виду судової експертизи та експертної спеціальності)

 

Додаток: копія диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра з додатками до них); довідка про відсутність судимості; копія трудової книжки; копії першої, другої сторінок паспорта.

Даю згоду на збереження та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

___. ____________ 20__                                                             ________________

(підпис)

 

Додаток № 2 до Порядку

 

Договір №  ____

про надання  послуг з навчання (стажування) та підготовки до атестації фахівців, що не є працівниками державних спеціалізованих установ

м. Одеса                                                                                «__» _____________ 201__р.

 

Одеській науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (надалі – Виконавець), в особі директора  Ріпенко Артема Ігоревича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________________ (паспорт серія ____ номер ________, виданий ___________________) (надалі – Замовник), з іншої сторони, надалі разом – Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 Предметом цього договору є навчання Замовника за спеціальностями:

11.1. ___________       11.2. __________11.3   ______________

згідно із програмою навчання за відповідними експертними спеціальностями та програмою навчання по курсу __________________ відповідно до р. 5  Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України за № 301/5 від 03.03.2015 року (далі-Положення).

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.    Обов’язки Виконавця

2.1.1. Надати Замовнику послуги з навчання та підготовки до атестації на умовах, визначених цим Договором.

2.1.2. Розробити програму навчання (стажування) по курсу «_____________» і програму навчання за спеціальностями: __________________

2.1.3. Організувати рецензування проектів висновків.

2.1.4. За умови успішного проходження навчання оформити підготовку документів, що подаються на Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України.

2.2.  Обов’язки Замовника

2.2.1.  Своєчасно внести плату за навчання в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором.

2.2.2. Виконати у повному обсязі та у строки передбачені Положенням програму №___ навчання (стажування) по курсу «_______________________».

2.2.3. Виконати у повному обсязі програму №____ навчання (стажування) за спеціальностями:

 • По завершенні навчання (стажування), а саме, не пізніше 15-ти днів до завершення навчання (стажування), надати на рецензію необіхну кількість проектів висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз.

2.2.5. При отриманні негативних рецензій на проекти висновків з експертних спеціальностей виправити  помилики у 5-денний термін та подати на повторне рецензування.

 1. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.  За фактом проходження навчання Сторони підписують Акт про проведення навчання та підготовки до атестації за відповідними спеціальностями.

3.2. Замовник підписує Акт про проведення навчання та підготовки до атестації за відповідними спеціальностями в  5-денний строк з моменту його отримання або письмово повідомляє про відмову в його підписанні (з детальним обґрунтуванням причин відмови). У разі ненадання Виконавцю у встановлений строк вмотивованої відмови Фахівця від підписання відповідного акту, послуги з навчання вважаються наданими належним чином.

 1. ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 4.1.   Загальна вартість Договору становить _______грн, згідно Додатку 1 до Договору.

4.2.   Розрахунок вартості за навчання (стажування), рецензування (рефератів, проектів висновків) здійснюється відповідно до 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” та становить __________________(_____________________________)  грн. з урахуванням ПДВ за одну фізичну особу.

4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником на підставі рахунку за надані послуги, протягом 5 календарних днів після отримання рахунку, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Виконавця. Навчання проводиться на умовах 100% передоплати.

4.4.Кошти, які Замовник сплатив Виконавцю, не повертаються у разі систематичного ухилення Замовника від навчання (стажування), недбалого відношення до навчання, систематичного пропуску лекційних та практичних занять. У такому разі Виконавець письмово повідомляє Замовника про припинення навчання (стажування) в Одеському НДІСЕ.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 • Усі спори, що виникають при виконанні цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку.
 • Розірвання Договору, а також настання відповідальності за невиконання зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України не звільняють Фахівця від обов’язку оплатити фактично отримані послуги з навчання.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.     Договір може бути розірвано:

– Виконавцем в односторонньому порядку – в зв’язку з невиконанням Фахівцем   умов договору щодо оплати послуг.

– За взаємною згодою Сторін, зафіксованою в письмовій формі.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.      Договір вважається укладеним з моменту його засвідчення підписами та печатками         Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

7.2.      Договір складений у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по-одному    для кожної із Сторін.

 1. 8. Реквізити

     

Замовник

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

Виконавець

 

Одеській науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

65026, м. Одеса, вул.. Ланжеронівська,21

код ЄДРПОУ 02883110

МФО-820172

тел. (048) 722-44-66

 

__________________А.І. Ріпенко

Назва установи:
Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
П.І.Б. керівника:
Ріпенко Артем Ігорович
Адреса (юрид., факт., тел./факс):
м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21, тел. 722-44-66, 722-52-59
Електронна адреса: odndise@gmail.com

НОВИНИ

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Експертна діяльність
Наукова діяльність
Підготовка експертів

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ